Kategorier
 
Kundvagn
0 produkter
 
Utvalda
 

Avtal och villkor

Information

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen.

Beställning

Vid de fallen beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Rättviseböcker lider ekonomisk skada polisanmäles. Rättviseböcker förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Rättviseböckers sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning/Priser

Moms ingår i alla priser men fraktkostnad tillkommer. Leverans sker mot banköverföring alternativt mot kort/direktbetalning.

Leveranstider & avbeställning

Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Rättviseböckers egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Rättviseböckers ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljnings-villkor. Rättviseböcker bär inget direkt eller indirekt ansvar för tex. (men ej begränsat till) leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamation

Det är lämpligt att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.

Vid reklamation skall kund kontakta Rättviseböcker via denna e-post adress:rb@socialisterna.org

Transportskadat gods

Om en vara från Rättviseböcker skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold bör detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis Posten, tel. 020-23 22 21) .

Övrigt

Rättviseböcker förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.